Învaţă automatica

"Învaţă Automatica" este un proiect românesc finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Se incadreaza ca obiective in precizarile Uniunii Europene prin Axa prioritara 2: “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” si actioneaza in Domeniul major de intervenţie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”. Coordonatorul de proiect este Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, iar societatea noastra este unul dintre parteneri.

Scop

Proiectul este dedicat îmbunătăţirii procesului de formare profesională. Cei vizaţi sunt studenţii specializărilor domeniului automaticii din cinci centre universitare din ţară: Cluj-Napoca, Craiova, Oradea, Galaţi, Braşov.
Prin reglementarea riguroasă a stagiilor de practică în industrie, iniţiatorii proiectului îşi propun susţinerea tinerilor în formarea acelor competenţe de muncă atât de necesare unei tranziţii cât mai uşoare de la studiu la implementare directă. Prin obiectivul său, proiectul aderă la viziunea Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013, viziune ce doreşte şanse egale la muncă şi pregătire pentru toţi cetăţenii europeni.

sus

Obiective

Obiectiv general

- ameliorarea substantiala a calitatii procesului de formare profesionala a studentilor la automatica prin ●asigurarea unui cadru riguros reglementat pentru stagiile de practica in entitatile specializate in domeniul automaticii; ●formarea competentelor de munca si a experientei necesare unei tranzitii facile spre piata muncii.


Obiective specifice

O1:Asigurarea cadrului de pregatire a stagiilor de practica in domeniul automaticii pentru aprofundarea notiunilor teoretice si dezvoltarea aptitudinilor practice specifice unui inginer automatist competitiv prin folosirea atat a sistemelor reale cat si dezvoltarea unor platforme virtuale pentru simularea proceselor ce urmeaza a fi automatizate;
O2:Familiarizarea cu tehnicile de programare, respectiv echipamentele folosite in automatica, contribuind la cresterea gradului de ocupare a unui loc de munca conform pregatirii;
O3:Crearea unui grup omogen de tutori de practica care va contribui la: ●imbunatatirea serviciilor de orientare si consiliere profesionala; ●facilitarea integrarii cu succes a studentilor pe piata muncii; ●organizarea, monitorizarea si evaluarea stagiilor de practica. O4:Campanii de informare cu privire la oportunitatile de facilitare a tranzitiei de la statutul de student la acela de angajat,inlesnirea colaborarii dintre studenti si companii-lider la nivel mondial si local;
O5:Cresterea activitatilor de colaborare intre parteneri, in scopul dezvoltarii de programe de invatare/exersare a meseriei de inginer automatist; benefica atat facilitarii tranzitiei studentilor de la scoala la viata activa, cat si cercetarii industriale si dezvoltarii experimentale prin valentele practice pe care acest tip de parteneriate le ofera.

sus

Durata

Proiectul se desfasoara pe durata a 36 de luni in perioada 01.08.2010 - 31.07.2013

sus