Romana Engleza

CoopUrg

4 / CEEX 2005 - Program INFOSOC

CoopUrg
Sistem telematic cu unitati de interventie mobile cooperative aplicat in medicina de urgenta si catastrofa


Aria tematica: 3. Tehnologii informationale si de comunicatii 3.3. Aplicatii ale cercetarii - Tehnologii informatice ca raspuns la provocarile societatii 3.3.1. Sanatate
Platforme tehnologice: PT3 Sisteme inglobate

Rezumat publicabil

CoopUrg.pdf

Etapele proiectului

Etapa I - Studiu tehnic si analiza de sistem
Termen predare - 30.12.2005

Etapa II - Proiectarea hardware si software
Termen predare - 30.06.2006

Etapa III - Elaborare programe de aplicatie la nivelul unitatilor mobile de interventie
Termen predare - 15.12.2006

Etapa IV - Elaborarea de programe la nivelul centrului de telemedicina
Termen predare - 29.06.2007

Etapa V - Elaborarea unei aplicatii complexe; testare, verificare, optimizare
Termen predare - 17.12.2007

Etapa VI - Diseminare rezultate
Termen predare - 30.06.2008


Anunturi

A treia etapa a proiectului a fost predata la termen, documentele respectand cerintele Autoritatii C...detalii

A doua etapa a proiectului a fost predata la termen, documentele respectand cerintele Autoritatii Co...detalii

Prima etapa a proiectului a fost predata la termen, documentele respectand cerintele Autoritatii Con...detalii


Proiecte similare


Link-uri utile

Scurta prezentare a proiectului

Scopul principal al propunerii este dezvoltarea unei unelte eHealth pentru marirea performantelor in serviciile medicale de urgenta, bazata pe conceptul FAST (Focussed Assessment with Sonography for Trauma).
Obiectivele principale ale proiectului CoopUrg sunt urmatoarele: realizarea unui sistem regional integrat capabil sa ofere servicii de teleasistenta si de transfer al datelor medicale folosind o retea mobila de comunicatie in scopul de a asigura o diagnosticare rapida a cazurilor de trauma majora, optimizarea functionalitatii intregului sistem in conditii de catastrofa prin alocarea dinamica a resurselor si implementarea unor tehnici cooperative, dezvoltarea unor tehnici interactive de procesare a imaginilor pentru examinarea ultrasonografica avand scopul de a permite functionarea sistemului in regim degradat, proiectarea intregului sistem in vederea procesarii datelor biomedicale folosite in evaluarea si cuantificarea organelor - o potentiala sursa pentru programele de transplant, imbunatatirea serviciilor medicale de urgenta prespital preocupate cu resuscitarea si mentinerea vietii.
CoopUrg va fi un sistem pilot bazat pe o arhitectura distribuita, avand un centru de comanda regional pentru achizitia, procesarea si retransmisia informatiilor multimedia. Acestea vor fi suportul pentru baza de date de imagini medicala, comunicand cu alte centre medicale pentru a transfera pacientii raniti in functie de conditia lor sau pentru a-i pune in legatura cu centrele de transplant cu scopul de a indentifica potentialii donatori. Comunicarea online cu unitatile mobile aflate pe teren face posibila teleasistenta pentru triajul chirurgical si pentru procedurile minim invasive ghidate ultrasonografic. Unitatile mobile de interventie formeaza un sistem de unitati cooperative, pentru evaluarea conditiilor de catastrofa si a drumurilor de acces. Ele sunt prevazute cu suport tehnic pentru achizitia de imagini ultrasonografice (US) si transmiterea lor la centrul pilot si cu server mobil de teleasistenta.
Proiectul CoopUrg isi propune deci realizarea unui sistem integrat, bazat pe metode de investigare medicala moderne, echipamente de calcul si comunicatie de ultima generatie, utilizand tehnologii ICT de conectare a resurselor la diferite nivele. Sistemul proiectat aplica tehnologiile informatice si de comunicatii in domeniul sanatatii, pentru imbunatatirea calitatii asistentei medicale de urgenta a pacientilor traumatizati in conditii de accidente izolate, colective si dezastre. In paralel se realizeaza o retea de preluare a potentialilor donatori de organe de catre centrele de transplant.

Rezultatele preconizate prin realizarea proiectului sunt urmatoarele:
* accesul pacientilor din sistemul prespitalicesc la investigatii medicale prin sistemul de teleconsultare si telediagnostic pe care il realizeaza proiectul;
* cresterea calitatii si cantitatii informatiei medicale a pacientilor (compusa din date medicale propriu-zise, imagini si altele) disponibila pentru medicii specialisti sau studentii din institutele cu profil medical;
* asigurarea accesului personalului medical de urgenta la conexiuni medicale interdisciplinare cand starea pacientului le solicita.
Impactul proiectului - Teleasistenta in prespital, utilizand conceptul FAST, prin intermediul echipamentelor mobile de ultrasonografie va rezolva problema triajului urgentelor imediate de tip chirurgical din zonele greu accesibile, optimizand protocoalele de interventie in caz de trauma. Utilizarea telediagnozei si telemonitorizarii manoperelor miniinvazive cu impact vital va face posibila supravietuirea pacientilor cu leziuni grave si abordarea terapeutica definitiva a acestora in unitatile spitalicesti de profil. Impactul imediat va rezulta in cresterea sanselor de supravietuire a pacientilor traumatizati indiferent de arealul geografic in care s-a produs accidentul. Un alt aspect este reducerea gradului de invaliditate temporara si definitiva odata cu scurtarea timpului dintre accident si tratament optim, rezultate cu impact psihologic pozitiv asupra pacientilor si a membrilor familiei. Scurtarea perioadei de refacere va conduce la scaderea numarului de zile de spitalizare, facilitand si reinsertia profesionala, aspecte pozitive din punct de vedere economic. Integrarea serviciilor de urgenta prin intermediul unui centru de teleasistenta in urgenta, precum si crearea unui sistem de control paralel bazat pe indicatori adecvati (de mortalitate, grad de invaliditate, numar zile de spitalizare, etc.) analizati comparativ va demonstra importanta medicala si strategica a sistemului.

Obiective

Dezvoltarea unui sistem telematic bazat pe unitati de interventie medicala dotate cu echipamente de calcul si comunicatie care sa le permita comportament cooperativ, si pe tehnici de achizitie si de transmitere a imaginilor ecografice inspre centre specializate in primiri urgente ofera suport tehnologic pentru asistenta medicala in caz de urgenta si catastrofa.
Crearea infrastructurii unui sistem integrat permite optimizarea triajului diagnostic in trauma si implicit scurtarea duratei „accident – terapie definitiva”. Datele acumulate in timp vor permite analizarea diferitelor protocoale diagnostice si terapeutice cu posibilitatea crearii unor noi ghiduri de asigurare a asistentei medicale la pacientul traumatizat. De asemenea, se va dezvolta un spatiu informational care sa permita gestiunea unei baze de date cu cereri de transplant consultata online la aparitia unui potential donor.
In realizarea proiectului s-au avut in vedere urmatoarele obiective stiintifice si tehnologice:
O1. Dezvoltarea unui sistem regional integrat capabil sa ofere servicii de telemedicina si transfer al datelor medicale la distanta, folosind retele de comunicatii si unitati cooperative, pentru a asigura diagnosticarea precoce in caz de trauma.
O2. Cresterea performantei serviciilor de urgenta prin conectarea de medici specialisti din diverse domenii pentru asigurarea de telediagnoza, teleconsultata, teleasistenta in scop de triaj diagnostic.
O3. Optimizare a manoperelor miniminvazive ghidate ultrasonografic dupa protocolul FAST.
O4. Optimizarea functionalitatii sistemului in conditii alterate prin alocarea dinamica a resurselor si implementarea de tehnici cooperative.
O5. Proiectarea intregului sistem ca si o infrastructura pentru: procesarea datelor, dezvoltarea de baze de date complexe, procesarea si transmiterea datelor in conditii normale sau de catastrofa.
O6. Realizarea unui sistem teleultrasonografic eficient de evaluare si cuantificare a organelor parenchimatoase la traumatizati, ca sursa potentiala de transplant.
O7. Crearea unei retele si a unei baze de date suport pentru cercetarea in domeniul asistentei de urgenta teleasistata.
O8. Lansarea de activitati colaborative si stabilirea de participari interdisciplinare.