Prezentarea nivelul de maturitate tehnologică la începutul şi la sfârşitul proiectului

În abordarea proiectului se pleacă de la rezultatele proiectului CEEX FUZIBAR, proiect realizat de un consorţiu ai cărui principali parteneri au fost SC IPA SA (CO) şi UTCN (PN1), parteneriat care continuă şi în propunerea de proiect DAM-FU. O bună parte din specialistii participanţi la proiectul FUZIBAR, se regăsec în echipa preconizată pentru realizarea prezentului proiect. Rezultatele finale obţinute în proiectul FUZIBAR se pot incadra în categoria TRL4 fiind validate la nivel de laborator. In Raportul Final-Concluzii, pg.222, se prezintă rezultatele obţinute: 1)„Crearea unui sistem de achiziţie a parametrilor care descriu starea barajelor s-a concretizat prin elaborarea modelelor funcţionale ale staţiei de achiziţie parametrii baraje, ... Deasemenea, proiectul tehnic al sistemului de achiziţie a parametrilor barajelor integrează şi ... camere de luat vederi, cu spectrul în domeniile vizibil şi infraroşu.”; 2)„Elaborarea şi implementarea unor metode matematice moderne de fuziune a informaţiilor multisenzoriale, a constat în realizarea unor scheme de fuziune multimodală a imaginilor în spectrele vizibil şi infraroşu, a unor scheme de fuziune implicită a datelor în spatiul trăsăturilor prin intermediul maşinilor cu vectori suport ... pentru predicţia deplasării barajelor”.

Rezultatele constituie precursori pentru obiectivul propus în prezentul proiect:

Realizarea prototipului sistemului DAM-FU şi validarea sa în condiţii de funcţionare similare celor reale (TRL6). Componentele sistemului, caractecteristicile tehnice ale acestora, modulele software au fost definite, realizate şi incercate la nivel de model de laborator în proiectul FUZIBAR. Caracteristici tehnice detaliate s-au definit în proiectul FUZIBAR şi constituie tema tehnică pentru dezvoltările actuale. Implementarea modulelor prototipului necesită în afara realizării acestora prin tehnologii industriale, mai multe dezvoltări şi modernizări.

Plan de realizare proiect DAM-FU:


Etapa 1. Analiza pentru stabilirea caracteristicilor tehnice ale produsului:

Etapa 2. Proiectarea si executia prototipului sistemului DAM-FU:

Etapa 3. Integrarea sistemului. Incercari de produs:


Nr. crt. Tip Inreg. Etapa / Rezultate Activitate - Denumire Partener Activitate Categoria de Activitate Data Raportare
1 Etapa 1 Analiza pentru stabilirea caracteristicilor tehnice ale produsului - 31.12.2016
    D1.1.Studiu privind stadiul actual al sistemelor complexe de supraveghere a barajelor; D1.2.Referential initial tip produs - red.1    
2 Activitatea 1.1. Denumire Activitate A2(A) -
    Analiza comparativa a solutiilor de urmarire a comportarii barajelor la nivel mondial pentru definirea caracteristicilor tehnice    
3 Part. CO - IPA   -
    Analiza sistemelor bazate pe senzori incastrati in constructie. Analiza posibilitatii utilizarii senzorilor pe fibra optica in supravegherea constructiilor hidrotehnice.    
4 Part. P1 - UTCN   -
    Analiza sistemelor de supraveghere bazate pe viziune computerizata. Analiza procedeelor de fuzionare multimodala a informatiei.    
5 Activitatea 1.2. Denumire Activitate A2(A) -
    Analiza gradului de aliniere a solutiilor sistemului initial (TRL4 FUZIBAR) la tendintele mondiale din domeniu    
6 Part. CO - IPA   -
    Stabilirea cerintelor functionale ale statiei de achizitie a senzorilor incastrati (SASI) si a componentei sale cu senzori fibra optica (MSFO)    
7 Part. P1 - UTCN   -
    Stabilirea cerintelor functionale ale componentelor de viziune computerizata (SIVI) si a statiei centrale de fuziune a informatiei (STAFI)    
8 Activitatea 1.3. Denumire Activitate A2(A) -
    Stabilirea caracteristicilor tehnice ale sistemului DAM-FU - componente ale Referentialului initial tip produs    
9 Part. CO - IPA   -
    Stabilirea caracteristicilor tehnice pentru statia SASI si modulul MSFO    
10 Part. P1 - UTCN   -
    Stabilirea caracteristicilor tehnice pentru subsistemul SIVI si statia STAFI    
11 Etapa 2 Proiectarea si executia prototipului sistemului DAM-FU - 31.12.2017
    D2.1.Documentatie de executie a statiei de achizitie cu senzori incorporati SASI; D2.2.Documentatie de executie a modulului de achizitie cu senzori optici MSFO; D2.3.Documentatie de executie a sistemului de video inspectie SIVI; D2.4.Documentatie de executie a statiei de fuziune a informatiei STAFI; D2.5.Referentialul sistemului DAM-FU - red.2; D2.6.Standarde de firma SASI, SIVI, STAFI - red.1; D2.7.Articole stiintifice. D2.8 Materiale de prezentare produs.    
12 Activitatea 2.1. Denumire Activitate A2(A) -
    Proiectarea statiei de achizitie cu senzori incorporati (SASI) si a modul pentru senzori optici (MSFO) din aceasta    
13 Part. CO - IPA   -
    Proiectarea statiei de achizitie pentru senzori incorporati.    
14 Part. P1 - UTCN   -
    Proiectarea modulului de achizitie pentru senzori optici    
15 Activitatea 2.2. Denumire Activitate A2(A) -
    Proiectarea software a modulelor integrative ale sistemului    
16 Part. CO - IPA   -
    Proiectarea modulului editor pentru descrierea barajului, constructiei    
17 Part. P1 - UTCN   -
    Proiectarea mecanismului de transfer de date intre modulele locale si statia centrala STAFI    
18 Activitatea 2.3. Denumire Activitate A2(A) -
    Proiectarea statiei de video inspectie SIVI    
19 Part. CO - IPA   -
    Proiectarea mecanismului de selectare a informatiei arhivate prin video inspectie    
20 Part. P1 - UTCN   -
    Analize de imagine obtinute din video inspectie    
21 Activitatea 2.4. Denumire Activitate A2(A) -
    Proiectarea statiei de fuziune al informatiei si asistare a deciziei STAFI    
22 Part. CO - IPA   -
    Transferarea informatiilor provenite de la sistemele SASI, MSFO, SIVI in baza de date STAFI.    
23 Part. P1 - UTCN   -
    Proiectarea mecanismelor de fuziune si de asistare a deciziei.    
24 Activitatea 2.5. Denumire Activitate A2(A) -
    Realizare documentatie tehnica    
25 Part. CO - IPA   -
    Completarea Referentialului red.1 cu documentatia tehnica SASI, MFSO. Realizare Referential - red.2    
26 Part. P1 - UTCN   -
    Completarea Referentialului Redactarea 1 cu documentatia tehnica SIVI, STAFI    
27 Activitatea 2.6. Denumire Activitate A2(A) -
    Redactarea standardelor de firma pentru statiile si sistemele proiectate    
28 Part. CO - IPA   -
    Redactarea standardelor de firma pentru statiile SASI si STAFI    
29 Part. P1 - UTCN   -
    Redactarea standardului de firma pentru statia SIVI    
30 Activitatea 2.7. Denumire Activitate D2 -
    Diseminarea partiala a rezultatelor proiectului    
31 Part. CO - IPA   -
    Trimitere in ancheta a referentialului - Redactarea 2. Organizare masa rotunda.    
32 Part. P1 - UTCN   -
    Publicare de articole la conferinte stiintifice. Intocmire materiale de prezentare/promovare.    
33 Activitatea 2.8. Denumire Activitate A2(A) -
    Executie prototip a statiei de achizitie cu senzori incorporati - SASI    
34 Part. CO - IPA   -
    Activitati partener:    
    Realizare fizica a prototipului SASI    
36 Activitatea 2.9. Denumire Activitate A2(A) -
    Executie prototip al modulului de achizitie cu senzori din fibra optica - MSFO    
37 Part. CO - IPA   -
    Realizare fizica a prototipului MSFO    
38 Part. P1 - UTCN   -
    Realizare fizica a prototipului MSFO    
39 Activitatea 2.10. Denumire Activitate A2(A) -
    Executie prototip a sistemului de videi inspectie - SIVI    
40 Part. CO - IPA   -
    Realizare fizica a prototipului SIVI. Componente de comunicatie    
41 Part. P1 - UTCN   -
    Realizare fizica a prototipului SIVI    
42 Etapa 3 Integrarea sistemului. Incercari de produs - 30.09.2018
    D3.1.Documentatie de executie a sistemului de fuziune al informatiei si asistare a deciziei. D3.2.Buletine de incercari si documentatie de validare pentru statia SASI cu modul MSFO. D3.3.Buletine de incercari si documentatie de validare pentru sistemul de video inspectie SIVI. D3.4.Buletine de incercari si documentatie de validare pentru sistemul de fuziune al informatiei. D3.5.Standard de firma pentru sistemul de fuziune al informatiei. D3.6.Raport al workshopului. D3.7.Articole stiintifice    
43 Activitatea 3.1. Denumire Activitate A2(A) -
    Executie prototip a sistemului de fuziune a informatiei si asistare a deciziei    
44 Part. CO - IPA   -
    Realizare fizica a prototipului STAFI    
45 Part. P1 - UTCN   -
    Realizare fizica a prototipului STAFI    
46 Activitatea 3.2. Denumire Activitate A2(A) -
    Integrarea componente in sistem.    
47 Part. CO - IPA   -
    Integrare in sistemul STAFI a componentelor SASI si MSFO    
48 Part. P1 - UTCN   -
    Integrare in sistemul STAFI a componentei SIVI    
49 Activitatea 3.3. Denumire Activitate A3(A) -
    Incercari si validari ale componentelor sistemului    
50 Part. CO - IPA   -
    Probe si incercari modulului MSFO. Probe si incercari modulul SASI. Validarea statiei SASI    
51 Part. P1 - UTCN   -
    Probe si incercari modulului SIVI. Validarea sistemului SIVI.    
52 Activitatea 3.4. Denumire Activitate A3(A) -
    Incercari si validari ale ansamblului STAFI    
53 Part. CO - IPA   -
    Probe si incercari modulului de fuziune a informatiei.    
54 Part. P1 - UTCN   -
    Probe si incercari modulului de asistare a deciziei. Validarea statiei STAFI.    
55 Activitatea 3.5. Denumire Activitate A2(A) -
    Realizare documentatie finala a sistemului. Avizare finala a documentatie tehnice.    
56 Part. CO - IPA   -
    Actualizare documentatie tehnica. Realizare manuale de instructiuni pentru MSFO, SAVI si Standard de firma final    
57 Part. P1 - UTCN   -
    Realizare manuale de instructiuni pentru SIVI. Realizarea documentatiei de intretinere a bazei de date    
58 Activitatea 3.6. Denumire Activitate D2 -
    Diseminarea rezultatelor proiectului    
59 Part. CO - IPA   -
    Organizare workshop    
60 Part. P1 - UTCN   -
    Publicare de articole in reviste de specialitate. Intocmire materiale de prezentare  

Diagrama Gantt cu activitatile planificate pe durata proiectului

Diagrama Gantt

diagrama-gant-2

Diagrama Gantt cu activitatile planificate pe durata proiectului