Etape decontate proiect DAM-FU:


Etapa 1. Analiza pentru stabilirea caracteristicilor tehnice ale produsului:

D.1.1. Studiu privind stadiul actual al sistemelor complexe de supraveghere a barajelor.
D.1.2. Referential initial pentru definirea cerintelor tehnice ale produsului-sistem DAMFU - Redactare 1.
Raport stiintific si tehnic in extenso al etapei 1 Raport ST

Etapa 2. Proiectarea si executia prototipului sistemului DAM-FU:

D.2.1. Documentatie de executie a statiei de achizitie cu senzori incorporati SASI.
D.2.2. Documentatie de executie a modulului de achizitie cu senzori optici MSFO.
D.2.3. Documentatie de executie a sistemului de video inspectie SIVI.
D.2.4. Documentatie de executie a statiei de fuziune a informatiei STAFI.
D.2.5. Referential al sistemului DAM-FU – redactare 2.
D.2.6. Standarde de firma SASI, SIVI, STAFI – redactare 1.
D.2.7. Articole stiintifice.
D.2.8. Materiale de prezentare produs.
Raport stiintific si tehnic in extenso al etapei 2 Raport ST
Anexe la Raportul stiintific si tehnic in extenso al etapei 2 Raport ST

Etapa 3. Integrarea sistemului. Incercari de produs:

D.3.1. Documentatie finala de executie a sistemului complex de fuziune al informatiei si asistare a deciziei.
D.3.2. Buletine de incercari si documentatie de validare pentru statia SASI cu modul MSFO.
D.3.3. Buletine de incercari si documentatie de validare pentru sistemul de video inspectie SIVI.
D.3.4. Buletine de incercari si documentatie de validare pentru sistemul de fuziune al informatiei.
D.3.5. Standard de firma pentru sistemul de fuziune al informatiei.
D.3.6. Raport al workshopului de diseminare a rezultatelor proiectului din etapa 3.
D.3.7. Articole stiintifice.
Documentatie de validare.
Raport stiintific si tehnic in extenso al etapei 3 Raport ST
Raport final Raport ST
Prezentare produs Raport ST