Romana | Engleza

Prezentarea stiintifica a proiectului


Proiectul TELEHEPASCAN are drept scop realizarea unui proiect pilot care sa permita screeningul si monitorizarea ultrasonografica de la distanta a pacientilor cu risc crescut de dezvoltare a hepatocarcinomului. Noutatea sa consta in integrarea unui sistem de telemedicina in conceptul de screening oncologic folosindu-se echipamentul ecografic, larg accesibil, neinvaziv si ieftin. Complexitatea sa rezulta din amploarea volumului de munca condensat cu ajutorul tehnicilor moderne informatice si de telecomunicatie, viteza de procesare a informatiilor si, in final, scaderea semnificativa a costurilor diagnosticului. Prin economisirea fondurilor, se va putea constata o "balansare" a componentei financiare dinspre diagnostic inspre solutia terapeutica. Concret, se doreste construirea unui prototip care sa fie capabil sa recunoasca si sa clasifice imaginea ecografica receptionata, comparand-o cu modele existente in memoria sa. Pentru necesitatile proiectului si pentru a satisface nevoile utilizatorilor, sistemului descris anterior i se vor adauga functii de manipulare a cunostintelor, de cuantificare a riscului, functii educative si de formare. Sistemul va fi localizat la nivelul centrului medical expert si va reprezenta nodul central al unei retele de transfer a informatiilor. Modelul de operare al sistemul automat de analiza primara a imaginilor ecografice implica realizarea unei prime trieri pe principiul normal anormal, in aceasta din urma categorie intrand imaginile cert patologice si cele cu erori de recoltare sau transmisie. Functionarea sistemului va fi supraveghetaa de medici specialisti, experti in domeniu, care vor interveni doar in acest moment al analizei imaginilor, selectandu-le pe cele patologice de cele parazitate.
Capetele retelei, teoretic infinite, se vor gasi la nivelul cabinetelor de medicina de famile (CMF) din teritoriu, care vor realiza captarea si transmisia imaginilor ecografice. In principiu, conceptul care sta la baza retelei de telesonografie imaginate poate fi reprezentata in schema urmatoare:
Constituirea retelei de telemedicina dupa modelul de mai sus implica mai multi pasi:
identificarea si includerea CMF in proiect: se va face in urma promovarii initiativei, selectand CMF functie de dotarea tehnica a cabinetului, pregatirea titularului, situatia epidemiologica (referitoare la patologia de interes) din circumscriptie.

antrenarea medicului de familie (MF) fara competenta in ultrasonografie pentru recoltarea de imagini ecografice semnificative de la nivelul ficatului, in urma unui curs intensiv de formare. Pentru facilitarea acestei etape, CO si P2 vor elabora si edita un "Protocol de investigare ecografica in hepatopatii cronice". MF vor putea astfel evalua ecografic ficatul (sectiuni multiple la nivelul segmentelor), caile biliare si vezica biliara, vena porta si venele hepatice, splina, pancreasul si rinichii, precum si eventuala prezenta a lichidului in cavitatea peritoneala, iar apoi transmite imaginile la nivelul centrului expert:
 • - identificarea unei formatiuni focale focale va impune studierea amanuntita a acesteia, urmarindu-se: localizarea si raporturile, dimensiunile si structura in raport cu parenchimul de vecinatate, precum si, in cazul in care dotarea permite, studierea vascularizatiei prin tehnicile Doppler
 • - investigarea ecografica a pacientilor cu risc de dezvoltare a CHC se va face lunar, pentru a se putea urmari la nivelul centrului expert ritmul de crestere tumorala pe baza caruia sa se faca recomandari generale de screening ecografic
la nivelul centrului expert se va opera trierea automata, analiza si clasificarea imaginilor, crearea si administrarea bazei de date (se vor stoca imagini ecografice, datre demografice, alti parametrii biologici). Pentru aceasta se va realiza:
 • - in faza de pregatire se vor capta imagini ecografice normale si patologice in numar destul de mare si reprezentand o varietate larga de suferinte hepatice pentru a oferi sistemului modele suficiente si de buna calitate pe baza carora sa opereze triajul automat
 • - se va conduce un studiu prospectiv randomizat care sa evalueaze rolul US in screeningul CHC la pacientii cirotici comparativ cu US si una respectiv doua teste biologice (US vs. US+AFP vs. US+AFP+DCPT - descarboxiprotrombina
implementarea si intretinerea retelei de telecomunicatie, precum si dezvoltarea prototipului este responsabilitatea partenerilor P1 si P3. Sistemul este proiectat ca si CAS (Computer Aided Solution) care sa vina in ajutorul utilizatorului (medicul specialist expert) in afirmarea unui diagnostic corect si identificarea si evaluarea corecta a riscurilor. Pentru realizarea sistemului se vor utiliza si solutii software "open source", urmarindu-se in acelasi timp ca produsul final sa fie compatibil cu tehnologiile HealthGrid. CAS este structurat pe mai multe nivele:
 • - module de analiza inteligenta de imaginilor ecografice care vor face uz de algoritmi specifici de segmentare, analiza de texturi, modelare activa de contur. Acestea ofera posibilitatea extragerii unor informatii cantitative, ferite de subiectivismul uman
 • - baza de date (imagini si informatie biomedicala si personala)
 • - acces permanent la informatii de ultima ora
interfete de utilizare prietenoaseEtapele proiectului

Etapa 1 - Studiul telemedicinei in diagnosticarea precoce a tumorilor hepatice
 • Activitatea 1. Analiza stadiului actual al explorarilor ultrasonografice (US) in diagnosticarea precoce a tumorilor
 • Activitatea 2. Definirea domeniului de aplicabilitate
 • Activitatea 3. Definirea cerintelor sistemului
Etapa 2 - Definire metodologie suport
 • Activitatea 1. Stabilirea protocoalelor
 • Activitatea 2. Definirea caracteristicilor sistemului
Etapa 3 - Realizare sistem
 • Activitatea 1. Proiectarea logica a sistemului
 • Activitatea 2. Achizitie componente sistem
 • Activitatea 3. Dezvoltare componente sistem informatic
Etapa 4 - Implementare si verificare in conditii reale
 • Activitatea 1. Implementare componente software
 • Activitatea 2. Activitati de diseminare
 • Activitatea 3. Testare in conditii reale
Etapa 5 - Definitivare metodologie de teleasistenta in screeningul si monitorizarea cancerului hepatic
 • Activitatea 1. Optimizare software
 • Activitatea 2. Definitivare protocoale medicale
Etapa 6 - Diseminare rezultate
 • Activitatea 1. Diseminarea rezultatelor prin intermediul sesiunilor de comunicari stiintifice
 • Activitatea 2. Activitati de demonstrare si educatie medicala in telescreening US
Rezultate estimate:
In primul rand este vorba de rezultatele cuantificabile constand in sistemul inteligent de analiza si clasificare a imaginilor ecografice si baza de date referitoare la hepatocarcinom. Succesul proiectului va avea beneficii imediate din punct de vedere practic (reducerea costurilor rezultate din deplasarea inutila, investigarea costisitoare, efortul de timp al pacientilor, precum si cresterea calitatii vietii), medical (posibilitatea monitorizarii atente a formatiunilor focale hepatice la pacientii cirotici, studierea evolutiei CHC, realizarea de studii epidemiologice cu privire la CHC si ciroza hepatica) si tehnologice (posibilitatea adaptarii sistemului pentru alte situatii particulare, exportul de tehnologie).
In al doilea rand, privind evolutia pe termen lung, se identifica o alta categorie de beneficii care constau din imbunatatirea sistemului de screening si monitorizare intr-un domeniu grevat de mortalitate si morbiditate crescute, reducerea costurilor ingrijirii medicale si realocarea fondurilor inspre compartimentul terapeutic. Deasemenea se va implementa conceptul de teleasistenta a medicului de familie, contribuindu-se la cresterea calitatii ingrijirii medicale primare. Tot pe termen lung, dar din punctul de vedere al progresului stiintei, estimam ca prin intermediul acestui proiect inovator sa realizam o conectare stransa si fructuoasa cu circuitul stiintific european: Crearea, si mai ales intretinerea bazei de date rezultate din urma proiectului se va dovedi a fi in viitor o unealta utila de cerectare medicala legata de problematica CHC.


Anunturi

Pentru incercari ale variantei actuale a programului de aplicatie Telehepascan este necesara configu...detalii

Etapa a patra a proiectului are termenul de predare septembrie 2007. Va rugam sa pregatiti un cuprin...detalii

Etapa a treia a proiectului a fost predata in termen....detalii
Proiecte similare